foto

Živočišná výroba

Hlavní program živočišné výroby je produkce mléka. Mléko se produkuje ve stáji s kapacitou 200 ks krav holštýnského plemene. Systémem dojení jsou tři roboty Lely Astronaut.

Program č. 2 je výkrm býků. Vykrmované stádo čítá 300 ks.

Vedlejší činností je pastva 60 ks skotu.

Rostlinná výroba

Obhospodařovaná plocha činí 2 100 ha, z toho je 1690 ha orná a 410 ha TTP, v nadmořské výšce od 400-750 m.n.m.

Osevní postup je založen na klasickém střídání základních plodin (pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka olejka, kukuřice, mák, žito, oves nahý, jetel).

Mechanizace

Strojový park firmy byl během let 2012-13 z převážné části modernizován a to především ve strategických agregací (příprava půdy, setí, postřiky). Agregace jsou sestaveny ze strojů New Holland, John Deere a Lemken. Dále jsou v plánu další obměny a nákupy strojů.